blog

Genel 15 Aralık 2018 Güvenli E-Ticaret Dönemi (Güven Damgası) Başladı

Güven Damgası Nedir? Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’in dördüncü maddesinde Güven damgası, “Bu Tebliğde öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işaret” olarak tanımlanmıştır. Güven damgasının işlevi açık bir şekilde “asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standardının” varlığına işarettir. Güven damgasının bulunması, Güven Damgası Sağlayıcı’nın ilgili …